Soorten Controllers

Soorten Controllers


Binnen organisaties werken verschillende soorten controllers met elk een eigen aandachtsgebied. Hier volgt een korte beschrijven van de meest voorkomende.Concerncontroller:

Is verantwoordelijk voor de financieel-economische planningsinformatie van de organisatie. Hij/zij valt doorgaans onder de algemeen directeur. In de praktijk worden de volgende hoofdzaken geleverd: planning- en controlcyclus van de gehele organisatie, financieel-economische verslaglegging, rentabiliteitsberekeningen, omzetoverzichten en planningsinformatie.Unitcontroller:

Is verantwoordelijk voor de financieel-economische planningsinformatie van een bedrijfsonderdeel. Hij valt doorgaans onder de directeur van het bedrijfsonderdeel. De hoofdzaken die een Unitcontroller levert zijn doorgaans vergelijkbaar met die van de Concerncontroller.Riskcontroller:

Is verantwoordelijk voor het risicomanagement van een organisatie en valt doorgaans onder de controller. De Riskcontroller meet, signaleert, analyseert, rapporteert en adviseert over risico's binnen bedrijfsprocessen. Ook ontwerpt en onderhoudt hij processen en procedures ter beheersing van genoemde risico's en implementeert deze risicobeheersingmaatregelen in de bedrijfsprocessen en -systemen van de organisatie.Productcontroller:

Is verantwoordelijk voor de financieel-economische planningsinformatie van een bepaald product. Hij valt doorgaans onder de productmanager.Adviseur Control:

Is doorgaans een controller die, zelfstandig of in teamverband, als sparringpartner voor het management van een organisatie fungeert en hen ondersteuning en advies op het gebied van planning & control biedt.
Zoeken naar vacatures

 

Naam

Huidige functie

Telefoonnummer

Wij bellen uWat doet een Controller?

De Controller kijkt als het ware in de financiële keuken van een onderneming. Hij/zij heeft een sleutelpositie binnen de organisatie.
Wat doet een Controller?


Soorten Controllers

Binnen organisaties werken verschillende soorten controllers met elk een eigen aandachtsgebied.
Soorten Controllers


Controller opleidingen

Voor de functie van Controller wordt meestal een opleiding op minimaal HBO-niveau gevraagd. Er is dan ook een grote diversiteit aan opleidingen in het vakgebied.
Opleiding Controllers